Slumpa  |  Lägg till  |  Om

quisling

  36  0
Quisling, benämning på en som förråder sitt land. Landsförrädare, kollaboratör med invaderande makter och en allmänt förhatlig person.

Ordet härstammar från andra världskrigets Norge, där genom en statskupp Vidkun Quisling tog makten och erbjöd sina tjänster till Tyskland.


Vidkun Quisling: Jag är Quisling!
Adjutanten: Och namnet?
Vidkun Quisling: Vadan detta? Jag hava allaredan informerat eder därom.
Adjutanten: Ingalunda, emedan I talte allenast uti hurdan eder personlighet voro.
Vidkun Quisling: Jag finge intet sådan förnimmelse, sålunda skola jag smäda eder därföre samt giva eder en dagsedel.

Vidkun Quisling kollaboratör landsförrädare förhatlig niding Norge
Av Skalden Vilhelm Thursday, October 21, 2010
Närliggande ord: pökpåse pölsemumsare pömsig PÖP pört Pössakangero Pöt pötig pövv qozalkort quisling Rabarber Rabarbersvaj Rabba Rabbel racka Rackabajsare Radhusbiff Radhusfilé Radiostyrd Ragequit


Gillar du Slangopedia? Klicka på våra annonser när du ska handla på nätet!