Slumpa  |  Lägg till  |  Om

Den noble

  27  4
Den noble syftar på en helgad adelsman som är ytterst välbekant med smädningen av diverse trollpackor samt illgärningsmän. Speciellt när det gäller den förstfödde noble som har en evig envig med trollpackan. Han är därtill tämligen välbevandrad när det gäller fysik samt matematik.

Den noble kan även syfta på vem som helst som innehar naturen av att vara nobel. Till och med en av allmogen!


Den noble: Jag saluterar eder, icke-så-fagra mamsell.
Trollpackan: Smäd icke mig ty nobelmän såsom I voro ställda över allmogens ställning.
Den noble: Ingalunda ty I voro en trollpacka emedan så sporde allehanda adelsmän. Sålunda finge jag rätten att tillmäla eder. Mina kunskaper uti fysik samt matematik skola assistera mig däruti.
Trollpackan: Uschiamej!

den noble adelsman helgad nobel trollpacka fysik matematik
Av Skalden vid namn Vilhelm Monday, October 25, 2010
Närliggande ord: Dega Degern degkrok Dein, Diin Dekis deli delli Deluxe demoapa Den gyllene måsen Den noble den tungaste denga deppis Det du Det knullar i mun det leker med smaklökarna Det luktande hornet av fisar DFB DFG Dhagaxa


Gillar du Slangopedia? Klicka på våra annonser när du ska handla på nätet!