Slumpa  |  Lägg till  |  Om

Anlete

  23  4
Anlete är ett gammelsvenskt ord för ansikte, nuna, fejs. Används nuförtiden nästan aldrig. Har diverse sinnesorgan på sig. Till exempel en mun innehållande en tunga att förtära samt smaka saker med.

Trollpackan: Goder afton helgad herre, mig lyster förtära eder manslem ty edert anlete voro af en fager grad.
Den noble: Vafalls?! Huru vågen I spörja mig uti en sådan tingest?
Trollpackan: Jag beder eder om ursäkt ty jag ämno ingalunda att förnärma eder. Ändock skola jag förtära eder manslem medelst stor glupskhet!
Den noble: Ett nidingsdåd månntro! Därtill sporde jag att I voro en quisling.
Trollpackan: Edra tillmälen voro af en grad övermäktigt mitt förstånd! Sålunda skola jag taga min tillflykt uti mitt träskresidens!

Anlete nuna fejs ansikte niding vafalls Quisling trollpacka förtära diverse
Av Vilhelm Skalden den 25 oktober 2010
Närliggande ord: Ampes int anton, no fall talln Amusera analretendent Ananas andiamo andrahandskränkt Andtruten angsta Anka ankeborg Anlete anna anne Anneli Annie Lööf annorstädes Annoyering annörja Anpassad Ansikt ansiktsboken


Gillar du Slangopedia? Klicka på våra annonser när du ska handla på nätet!